Camerabewaking en GDPR, matcht dat wel?

Sinds eind mei 2018 heeft iedereen wel gehoord van GDPR en de impact daarvan op het dagelijkse leven, zowel professioneel als in de privésfeer. Toestemming vragen en geven voor het gebruik van iemands data is vandaag de normaalste zaak van de wereld. Maar hoe zit dat nu met camerabeveiliging?

De camerawet

 

Samen met de GDPR-wetgeving trad er op 25 mei 2018 ook een nieuwe camerawet in werking. Deze wet is van toepassing op bewakingscamera's. Dat zijn camera's die geplaatst en gebruikt worden voor het toezicht op en de bewaking van plaatsen, met als doel misdrijven te voorkomen, vast te stellen en op te sporen. De camerawet bepaalt dat het heimelijk gebruik van bewakingscamera’s verboden is. Bovenop de camerawet moet ook de GDPR-wetgeving nageleefd worden rond de bescherming van persoonsgegevens.

 

WAT MOET JE DOEN?

Voor de inwerkingstelling van de bewakingscamera’s moet je:

  • De bewakingscamera’s aangeven via een elektronische aangifte. Deze aangifte moet jaarlijks gevalideerd worden en indien nodig aangepast.
  • Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden. Dit kan in zowel elektronische als handgeschreven vorm. De informatie in het register moet in overeenstemming zijn met de GDPR-wetgeving en de camerawet.
  • Een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats. Het model van het pictogram is wettelijk bepaald en omvat onder andere de vorm, het materiaal, de tekst, de afbeelding, …

Transparantie vereist

 

Voordat je beveiligingscamera’s installeert en in werking stelt in jouw bedrijf, is het belangrijk om de verschillende overlegorganen hiervan op de hoogte te brengen. Net als de werknemers.

Je vermeldt onder andere:

  • de wettelijke grondslag voor het gebruik van de camera(’s)
  • de doeleinden
  • of je de beelden al dan niet bewaart
  • de bewaartermijn van de beeldgegevens
  • het aantal en de plaatsing van de camera(’s)
  • het recht op inzage van het beeldmateriaal door de werknemer

Wanneer je de bewakingscamera’s ook gebruikt om de arbeidsprestaties van werknemers te controleren, dan moet dit in het arbeidsreglement staan. Deze wijziging dient te gebeuren volgens de wettelijke bepalingen.

 

Ben je op zoek naar een oplossing rond camerabewaking of heb je hulp nodig om alles conform de wetgeving te installeren? Korelec helpt je graag met een totaaloplossing voor jouw project.