Toegangscontrole

Beperk toegang voor onbevoegde personen en personeel...

In een bedrijf heeft iedereen een plaats, vaak is het echter zo dat werknemers, onderhoudspersoneel of bezoekers plaatsen betreden waar zij geen toegang toe hebben.

De directie heeft bv. steeds toegang tot het gehele gebouw. Bedienden, werknemers of onderhoudspersoneel hebben echter een beperkte toegang en kunnen we gaan onderverdelen in verschillende groepen en koppelen aan tijdschema's. Vaste werkschema's, glijdende uren, geplande of automatisch geselecteerde uurroosters, hoe uw medewerkers ook werken, wij hebben een oplossing waarmee u alles met verbazend gemak beheert.

U kunt steeds nagaan welke medewerkers welke ruimtes bezocht hebben en zelfs registreren als ze een poging deden om niet toegankelijke plaatsen te betreden. Ook de aanwezigheid van uw medewerkers kan nauwkeurig opgevolgd worden. U beschikt steeds over gedetailleerde informatie. Het maximum halen uit uw systeem betekent ook het maximum halen uit uw medewerkers.